Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da se razmisli tudi o izgradnji sončnih elektrarn na strehah objektov, ki so v lasti krajevnih skupnosti in ne občine Brežice. Financiranje stroškov delovanja KS je ravno tako iz občinskega proračuna, zato bi bilo z vidika zmanjševanja stroškov racionalna namestitev tudi na objekte KS. Pri nas na Čatežu ob Savi razpolagamo z dokaj veliko streho, primerno tudi za skupnostno samooskrbo in imamo hkrati precejšnje stroške z ogrevanjem in električno energijo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je v letu 2023 pristopila k iskanju primernih lokacij za postavitev sončnih elektrarn. Ker mora postavitev sončne elektrarne izkazovati ekonomsko upravičenost, smo iskali lokacije, ki imajo ustrezen geografski položaj, znane porabe električne energije in primerno orientacijo strehe.

Prvenstveno smo se orientirali na objekte v lasti Občine Brežice, ki imajo primeren geografski položaj in primerno orientacijo strešine ter za njih vodimo evidenco porabe električne energije preko E2 menagerja. V letu 2020 smo uspešno zaključili energetsko sanacijo objektov, na katerih smo zamenjali energent in znižali porabo energije. Na večini objektov smo izvedli ogrevanje na toplotne črpalke, ki uporabljajo energijo iz geosond. S tem smo zmanjšali porabe energentov na nič (ELKO in UNP) smo pa povečali porabo električne energije, saj za delovanje toplotnih črpalk porabljamo električno energijo. Po letu 2020 so dogodki na področju cen energije eskalirali, saj so porušena razmerja med energenti, kar pa se v zadnjem času nekoliko umirja. Smiselno in ekonomsko upravičeno pa je, da pokrivamo porabo energije z energijo iz obnovljivih virov kamor sodi električna energija iz sončnih elektrarn. Občina Brežice se je, skladno s potrditvami in sprejetimi sklepi na 8. seji Občinskega sveta občine Brežice, dne 15.4.2024 prijavila na javni razpis Ministrstva za okolje prostor in energijo za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024). Na razpis smo lahko prijavili naprave, ki se zgradijo na objektih v lasti Občine Brežice.

Občina Brežice bo tudi v prihodnje spremljala dogajanje na področju obnovljivih virov energije, analizirala možnosti smotrne proizvodnje električne energije in se prijavljala na razpise ministerstev če bo le to ekonomsko upravičeno.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Alojz Škrabl


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA