Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Kot predstavnica krajanov in krajevne skupnosti Cerklje ob Krki lahko povem, da se ne strinjamo s predlogom lokacije čistilne naprave, ki je bila podana na svetu krajevne skupnosti. Lokacija je preblizu naselja in bo povzročala preveč motenj. Poleg tega je na tem območju edina možnost širjenja vasi Cerklje ob Krki. Če primerjamo čistilno napravo Cerklje ob Krki s čistilno napravo v Dobovi, se vidi kakšna je odmaknjenost lokacije od stanovanjskih hiš. Poleg tega je čistilna naprava za vojašnico Jerneja Molana bila predvidena drugje. Predlagam, da se predlog ponovno v celoti predstavi na svetu krajanov Cerklje ob Krki in se jih o tem obvesti. Krajani so mi povedali kar nekaj lokacij, ki bi bile dosti bolj primerne in gre za degradirana območja, kjer je bila prej farma in voda zraven teče. Mislim, da bi tam bila veliko boljša lokacija.

2. Zanima me tudi glede luči, bodo ne bodo?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana: Zelo vesel bi bil, da krajevna skupnost poda nekaj predlogov in da jih proučimo. Res pa je, da lokacije ne moremo umeščati na kmetijska zemljišča, kar je tudi največji problem. Mora biti stavbno zemljišče. Ne moremo je umestiti tudi na lokacijo, kjer bi bil direkten izstop vode v Krko, ampak mora biti kanal. Nobena lokacija še ni določena. Želja, tudi vojašnice je, da se naredi skupna čistilna naprava. Dogovor je sklenjen. Prosil bi, da krajevna skupnost pride s predlogi lokacij in da greste skupaj s predstavniki občinske uprave na teren ter da se najdejo rešitve. Vemo, da si v Cerkljah ob Krki že dolgo želite čistilne naprave in ste območje, ki je upravičeno do kanalizacijskega sistema in če ne bomo našli lokacije, potem tudi ne bomo prišli do kanalizacije kot je to v primeru Artič.
V Artičah se tudi ne morejo dogovoriti kje bi imeli lokacijo čistilne naprave. Zdaj smo našli rešitev za njih, da jo bodo vozili skozi Artiče v Dobovo. Ta čistilna naprava je že sedaj za 60% občine in ne more biti celotna občina na njo priključena.
Moj predlog je nasproten, da krajevna skupnost, David Flajnik in mag. Urška Klenovšek skličete sestanek in poskušajte najti čim več lokacij in med njimi najti sprejemljivo. Želja je, da se najde najbolj primerna lokacija, če želimo priti do rezultata.
2. Odgovor David Flajnik: Javna razsvetljava je izvedena.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Andreja Dušak


Stranka:

GIBANJE SVOBODA