Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. En starš šoloobveznih otrok iz Artič me je prosil naj postavim vprašanje v zvezi z Osnovno šolo Artiče. Menda je v zelo slabem stanju. Sem postavil to vprašanje tudi na portalu. Prosil bi za pisni odgovor, ker kroži en kup zgodb, da ne bo kaj izgubljeno v prevodu.

2. V medijih sem zasledil, da je Vlada RS oz. ministrstvo za šolstvo dalo razpis v višini 3,5 mio EUR za dodatne ure športne vzgoje v osnovnih šolah. Dajem pobudo, da se to prouči in da se občina prijavi, da to izkoristimo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana: Glede Osnovne šole Artiče imamo v proračunu sredstva, vendar je bilo predvideno tudi, da bomo nekaj sredstev pridobili iz države, kajti sami v tem trenutku nimamo toliko denarja, da lahko zagotovimo finančno konstrukcijo, cca 10 milijonov EUR. Ocene investicije so različne in se gibljejo med 8 milijonov EUR in 10 milijonov EUR. Če bo tisto, kar obljubljajo in bomo naslednje leto pridobili 2-3 milijone EUR s strani države oz. v naslednjih dveh letih, bomo mi še razliko naredili. V letošnjem letu je predlog, da se pripravijo nadomestni prostori, v naslednjem letu pa, v kolikor bomo dobili sredstva s strani države, v kolikor pa teh sredstev ne bo, se bomo morali na občinskem svetu odločiti, ali gremo delat šolo ali ne, ali bo šlo za lastno zadolževanje… Vse je odvisno od financ in od vas, ker proračun sprejemate občinski svetniki in ne župan, čeprav je ponavadi župan tisti, ki je kriv za vse.

Odgovor ODDGKR k pobudi 2:
Javne zavode, tj. šole smo obvestili o možnosti prijave na javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2024/2025. Prijavitelji na razpis so bili lahko zgolj javni zavodi. Po infromacijah pridobljenih s strani šol, so se na omenjeni razpis prijavili trije zavodi od skupno osmih in bili pri tem tudi uspešni. Javni zavodi, ki se niso prijavili na omenjeni razpis, so rešitve za izvajanje več ur športa našli v razširjenjem programu in v drugih (EU) projektih, ki so jih prijavljali skupaj z drugimi partnerji. Glede na to, da se znotraj odobrenih sredstev financira strokovni kader in druge vstopnine oz. uporabnine, bomo za javne zavode, ki financiranje nimajo že krito iz drugih virov, zagotovili sofinanciranje znotraj občinskih javnih razpisov.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA