Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda se nanaša na promet v občini Brežice. Vsi si želimo, da bi bili v zvezi s prometom med bolj naprednimi občinami, med tistimi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. V nekaterih državah se tega lotevajo tako, da so tudi cestnine na avtocestah dražja za tista vozila kjer je samo en potnik, za razliko od tistih vozil, kjer je več potnikov. Na drugi strani države spodbujajo mobilnost tudi z drugimi prevoznimi sredstvi. Tu bi se osredotočil na enosledna prevozna sredstva – kolesa, motorje, mopede in moja pobuda gre v smer, da občina naredi eno študijo, ali bi bilo mogoče uporabo starega mostu spremeniti na način, da bi se iz kranjske strani na štajersko stran bilo možno pripeljati z vsemi enoslednimi vozili, ne samo s kolesi. Namreč v to smer je zaenkrat predvidena samo kolesarska pot, kar pomeni tudi mopedi do 25 km/h, ne pa večji. S tem ne prejudiciram, da bi bila ureditev takšna, da bi dovolila takšne hitrosti, omejitev na starem brežiškem mostu je znana, torej 30km/h. Moja pobuda je, da se naredi razmislek, v povezavi z varnostjo, da se omogoči vsem enoslednim vozilom, da se vozijo iz kranjske smeri na štajersko stran po starem mostu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Bomo pobudo proučili.

Teja Leben: Cestno prometni predpisi in predpisi v zvezi cestninami na avtocesti (upravljalec DARS za RS) so zapovedani s strani države in ne lokalne samouprave. Državni predpisi so praviloma usklajeni tudi z mednarodnimi. Lokalne skupnosti ne morejo same zapovedovati novih cestno prometnih predpisov. Ureditev na starih mostovih čez Savo in Krko ter vmesni inundaciji, je urejena na način, da tudi šibkejšim udeležencem v prometu nudi primerno varnost ter je taka zaradi omejitve prostora v širini objektov, ki jih prečka. Kdo se lahko vozi ali hodi po površinah za pešce in kolesarje zapoveduje država in spreminjanje tega na lokalni ravni ni sprejemljivo ter bi bilo izredno nevarno za vse udeležence v prometu. Kot smo v preteklosti že večkrat zapisali, je rešitev speljati ves promet v obe smeri na obravnavani relaciji starih mostov in inundaciji samo z dodatnim vzporednim objektom, kar pa je glede na bližino mosta čez Savo pri Čatežu ob Savi in še enim predvidenim novim mostom v okviru vzhodne obvoznice Brežic, verjetno ekonomsko neupravičeno.

Info

Datum:

11.04.2024


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE