Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ena zadeva se nanaša na vprašanje glede nove prometnice Črešnjice – Drnovo. Župan je nek odgovor dal na realizacijo. Zanima me, ta prometnica je narejena 98%. Del ene parcele še ni odkupljen. Obstoječo staro cesto so razkopali, se ne popravlja, da bi bil promet normalen. Zanima me, če se kaj dogaja v tej smeri. Nek obvoz je narejen, otvoritev ceste naj bi bila, a se baje čaka na, ne vem kaj.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dne 3.11.2014 je na Občini Brežice potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju MORS), v okviru katerega so bile s strani MORSa podane informacije v zvezi s postopki, ki se nanašajo na gradnje okoli letališča in poprejšnjimi dogovori (zapisnik MORS št.478-185/2014-20 z dne 7.11.2014 bo predan KS). Pod točko Ad3 je podrobneje navedeno in razdelano kakšne aktivnosti se vršijo v zvezi s cesto Črešnjice – Drnovo ter podan tudi podrobnejši terminski plan v zvezi z dokončno ureditvijo tega cestnega odseka. Na podlagi dogovorjenega je bilo s strani Občine izdano soglasje s pogoji št.3502-85/2014 z dne 7.11.2014 (tudi predano KS). Na kratko povzemamo, da se na obravnavani cesti izvaja začasna rešitev, , ki predvideva tudi pridobitev uporabnega dovoljenja in predaje ceste v uporabo, stalna rešitev pa bo izvedena, ko bodo dokončno rešena lastniška vprašanja.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI