Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ustanovitev stvarne služnosti v korist občine. V kolikor občan potrebuje vzpostavit služnost na občinskem zemljišču je plačljivo, v kolikor pa občina, za potrebe izgradnje infrastrukture, potrebuje služnost na privatnem zemljišču, pa se pričakuje, da je to brezplačno. Moje mnenje je, da je to prav, če ima neka oseba korist iz te gradnje infrastrukture, v kolikor pa je nekdo samo deležen te infrastrukture na svoji posesti ali parceli, pa mislim, da bi se to moralo drugače obravnavati.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Problem je v tem, da ko je občini treba dati služnost, ljudje pričakujejo relativno visoko ceno, medtem ko takrat, ko jim mi od njih dajemo jim je pa zelo nizka cena. Dejstvo je, da je problem v tem, da se služnost plača na širino in kvadratni meter. Vedno je problem, ko občina od občanov potrebuje služnost, saj jim je vse prepoceni, ko pa je obratno, pa je občanom vse zelo drago. Drug problem predstavljajo cestišča. Predlagal sem, da bomo pripravili eno skupno cenitev za celo občino in tistim, ki bodo želeli to prodati, bomo prodali po neki enotni ceni. Problem, ki se dogaja je, da nekdo kupi njivo, na kateri je par kvadratov cestišča, in potem misli, da bo za tistih nekaj kvadratov izsilil občino ter dobil več kot pa je dal za celo njivo.

V zvezi z mnenjem svetnika g. Stanka Tomšeta, podanim na 3. seji Občinskega sveta občine Brežice, ki je navedel, da v kolikor občan potrebuje vzpostavitev služnosti na občinskem zemljišču je plačljivo, v kolikor pa občina za potrebe izgradnje infrastrukture potrebuje služnost na privatnem zemljišču se pričakuje, da je to brezplačno, zato meni, da je to prav, če ima neka oseba korist iz te gradnje infrastrukture, v kolikor pa je nekdo samo deležen te infrastrukture na svoji posesti ali parceli, pa bi se to moralo drugače obravnavati, podajamo naslednje pojasnilo:
Občina je pri obremenjevanju svojega premoženja dolžna spoštovati zakonske predpise, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I) v prvem odstavku 31. člena določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami odplačno, zato občina zaračunava odmeno občanom za ustanavljanje služnostnih pravic. V primeru, da občina potrebuje služnostno pravico velja smiselna raba 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da se nepremično premoženje lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za državo in samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve. Ker so finančne možnosti omejene tako v primerih, ko se potrebuje služnost za vkop infrastrukturnih vodov, ki razen v času same gradnje, ne vplivajo na rabo nepremičnine, občina lastnike zemljišč, na katerih potrebuje služnost, najprej zaprosi za neodplačno ustanovitev služnosti, s čimer se ljudje v večini primerov strinjajo, zato menimo, da je takšna praksa, ki zmanjšuje stroške izgradnje javne infrastrukture, ustrezna in je zaenkrat ne bi spreminjali

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

NEODVISNI