Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Z naše strani vlagamo pobudo, da se gradivo občinskega sveta posreduje, v skladu s priporočili Ministrstva za javno upravo. Namreč, 10. februarja smo bili na seminarju, Aljoša, jaz, Jure Pezdirc in Jasmina, kjer so govorili, da je priporočen rok za dostavo gradiv trideset do šestdeset dni. Tako je bilo rečeno s strani dr. Romana Lavtarja. Mi razumemo, da je šestdeset dni malo dolgo obdobje. Ampak trideset dni prej dobiti gradivo bi bilo pa lepo, ker se tako svetnikom zagotovi tudi dovolj časa za pripravo. Mislim, nemogoče je kvalitetno preučiti gradivo, pridobiti strokovna mnenja in pripraviti amandmaje. Recimo, tudi v tem primeru glede vlaganja amandmajev tri dni pred sejo, vmes so bili prazniki, tako da bi že v torek morali dostaviti amandmaje. Tako, da vsaj trideset dnevni rok za posredovanje gradiva bi bil priporočljiv, glede na to, da se dostikrat sklicujemo na mnenje, tega istega dr. Lavtarja…

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu z drugim odstavkom 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik) se sklic seje sveta z gradivom pošlje članom sveta najmanj 10 dni pred dnem določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje sveta.
Priročnik za občinske funkcionarje, ki ga je izdalo Združenje občin Slovenije in ste ga prejeli vsi člani sveta, med drugim določa, da v primeru rednega postopka – npr. odlok, prejmejo člani sveta predlog odloka sedem dni pred sejo, na kateri bodo obravnavali predlagani odlok.
Gradivo, ki ste ga prejeli udeleženci seminarja »Pristojnosti občinskega sveta« opredeljuje med drugim tudi minimalna priporočila glede smernic za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi in tako določa, da sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov traja praviloma od 30 do 60 dni. V tem primeru se nanaša na gradivo, ki je v javni razpravi in ne na posredovanje gradiva članom sveta. Poslovnik določa javno razpravo le v primeru predloga proračuna in pri sprejemu prostorskih aktov.

Pripravila:
Jasmina Molan

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

Levica