Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

»Krajani Velikih Malenc in Krške vasi me v zvezi z javno potjo JP 524441 v območju vinogradov lastnikov Prah in Vinkšel sprašujejo, kaj bo z obstoječo potjo, po kateri poteka tudi vodovod in je asfaltirana in poteka po parceli v lasti Jožeta Praha. Mnenja je, da ni nobenega razloga, da se zadeva ne uredi, zato prosi za pisni o odgovor in ukrepanje«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na Občino Brežice smo 10. 11. 2014 prejeli vlogo Prah Jožeta iz Velikih Malenc 16, lastnika parcelne št. 840/2 k.o. Čatež, po kateri poteka javna pot in v kateri izkazuje interes po menjavi za nefunkcionalno javno dobro. Vlogo je 20. 11. 2014 obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, ki je pristojno službo napotila na ogled, saj iz razpoložljivih podatkov ni bilo možno ugotoviti ali bi imela sosednja zemljišča po prestavitvi javnega dobra na cestno telo še vedno zagotovljen dostop oz. predvsem v katerem delu. Glede na videno sta bila po začetku veljavnosti Odloka o proračunu k oddaji ponudbe za izvedbo ureditve meje povabljena dva geodeta. Od katerih je bilo kot ugodnejše izbrano podjetje Girus d.o.o., ki tudi izvaja postopek. Ureditev meje oz. poprava zarisa javnega dobra je na terenu potekala 24. 06. 2015. Vsi prisotni so z ureditvijo soglašali, se pa meritev ni udeležil mejaš Vikšel Stanislav. Postopek se je ustavil pri upravnem organu (Geodetski upravi) tekom izdajanja odločbe, saj je bil elaborat geodeta nepodpisan s strani neudeleženega, na ustni obravnavi pa je le ta nasprotoval predlagani ureditvi. Iz tega razloga je moral odgovorni geodet 16. 09. 2015 še enkrat razpisati postopek na terenu in uskladiti potek meje skladno s podatki katastra. Gospod Prah je bil neposredno vključen v postopek in je seznanjen z njegovim potekom oz. načinom reševanja kateremu tudi po naših opažanjih ni nasprotoval. Po pravnomočni odločbi Geodetske uprave bo zadeva zaključena.

Pripravila: Valerija Uršič

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE