Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Prometna varnost peščev/kolesarjev v Brežicah – rondo v Trnju – pokopališče. Vzrok za spodaj podano pobudo glede prometne varnosti peščev in kolesarjev v Brežicah je ta, da je promet iz dneva v dan večji, pešci in kolesarji pa na omenjenih odsekih izpostavljeni vedno večji nevarnosti. Za povečanju prometne varnosti je bilo v občini Brežice v preteklosti narejenega precej in to mnogo več v okoliških KS, kot v samem mestu – pločniki in javna razsvetljava v Župelevcu, Artičah, Brezina, Bukošek, pločnik na levi strani od ekonomske šole proti » Belemu konjičku«… in res je, vse to je potrebno za varnost tako pešcev kot tudi kolesarjev, ki pa imajo v samih Brežicah na žalost zelo malo kolesarskih poti, pešci v samih Brežicah pa premalo nujno potrebnih pločnikov. Za prometno varnost pešcev in kolesarjev je veliko bolj poskrbljeno v okoliških KS, kot v samem mestu in dobiš občutek – na kar žal kažejo tudi dejstva – da so tam veliko bolj aktivni pri reševanju prometne varnosti pešcev, kot v samem mestu. V bližnji prihodnosti, bi bilo potrebno poskrbeti in pridobiti potrebna sredstva za prometno varnost pešcev in kolesarjev v mestu Brežice in pričeti z urejanjem najbolj potrebnih pločnikov in dovolj širokih kolesarskih stez , kot so:
- od rondoja v Trnju do pokopališča, saj krajanom Trnja tam ni zagotovljena prometna varnost, ker je ob gradnji HE Brežice, novega doma starejših občanov, policije…- Dobovska cesta še bolj obremenjena.
2. od avtobusne postaje ob Cesti svobode do rondoja na Črncu- Pleteršnikova ulica in naprej do rondoja pri Intermarketu na Tovarniški cesti in Ceste bratov Cerjakov, s čimer bi bil sklenjen obroč pločnikov okoli Brežic
3. podaljšanje manjkajočega pločnika na Marofu – od bivše tovarne pohištva do Dobovske ceste, saj je ta cesta zadnje čase veliko bolj prometna. V upanju in skrbi za resnično večjo prometno varnost ter da bo čimprej urejen pločnik od pokopališča do rondoja Trnje, postopoma pa tudi ostali pločniki navedenih v tej pobudi.

Odgovor na pobudo/vprašanje

1.
V skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za HE Brežice je bilo potrebno določiti gradbiščne poti do objekta bodoče hidroelektrarne Brežice. Kot najustreznejša pot do bodoče hidroelektrarne je s strani investitorjev gradnje predlagana Dobovska cesta in nova povezovalna cesta med Dobovsko in Prešernovo, ki je zgrajena na osnovi DPN-ja in bo po končani gradnji prenesena med občinske ceste. Z investitorji gradnje hidroelektrarne (HESS in INFRA) je dosežen sporazum o uporabi Dobovske ceste. Prav tako je v zaključni fazi sporazum za novo povezovalno cesto od Dobovske do Prešernove. V obeh primerih bo ob omenjenih prometnicah potekal pločnik, kolesarska steza pa bo tudi ob Dobovski cesti. Razširitev, ki je izvedena na Dobovski cesti, bo služila izgradnji pločnika in kolesarske steze. Upamo, da bomo naleteli na posluh pri lastnikih zemljišč, da bodo navedeni projekti realizirani.

Pripravil: Branko Blaževič, višji svetovalec
2.,3.
Občina ima v letošnjem letu namen speljati projekt, po katerem se bodo po vseh glavnih ulicah v mestu Brežice označili kolesarski pasovi in hkrati delitev prostora kolesarjev z vozili. Projekt smo zastavili v dveh fazah, fizična zajema sam zaris in označitev ter manjše prilagoditve (spuščanje pločnikov, poprava vozišč na območju pasov…) ter obveščanja in informiranja v okviru katerega želimo voznike obvestiti in osvestiti, da so na cestah tudi šibkejši udeleženci v prometu, ki jih morajo upoštevati. Vrhunec projekta, če bo vse po sreči bo v septembru v okviru akcije Evropski teden mobilnosti, ko naj bi bil projekt zaključen.
Kar se tiče konkretnih tras, ki ste jih navedli pa velja:
- Od rondoja v Črncu po Cesti svobode proti Intermarketu - na tem odseku je projekt sicer izdelan, vendar nimamo zagotovljenih zadostnih sredstev za izvedbo, delno so tudi še lastniški problemi,
- Trdinova ulica, Marof – v letošnjem proračunu imamo sredstva zagotovljena za pripravo projektne dokumentacije, v okviru katere se predvidevajo površine za pešce in kolesarje po celi Trdinovi ulici do Dobovske ceste.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Vinko Ogorevc


Stranka:

SDS