Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

V poročilu župana o delu med sejama sem opazil, da so predstavniki občine na ministrstvu nekaj zadev pregledali. Cesta Čatež – Obrežje, o kateri sem že na eni izmed sej govoril, da je v zelo slabem stanju, je tukaj zelo malo omenjena. Omenjeno je le toliko, da gre za reševanje zožitve ceste v Podgračenem. Menim, da samo reševanje zožitve ni zadosti. Gre za lokalno cesto, ki je v občini med slabšimi, tako po konstrukciji, izvedbi kot že dober del (Podgračeno – Ribnica in Nova vas) je v takem stanju, da skoraj ni niti prevozna, saj je krpana na vseh koncih. Sanacija je nujna. Ovinek med Ribnico in Podgračenem oz. ta cesta je nujna celovite konstrukcije in da je v poročilu le omenjena, je nerazumljivo. Cesta je republiška, povezuje Hrvaško in Slovenijo, je zelo obremenjena, zelo prometna in da ministrstvo in vsi prisotni niso kaj več napisali o tej sanaciji, me zelo preseneča, saj govori le o sanaciji zožitve v Podgračenem.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina je vsakokratna vprašanja glede zožitve v Podgračenem sprožala v smislu celovite ureditve cestnega odseka čez celotno Podgračeno, se pravi z rešitvami za zožitev, umestitvijo površin za pešce ter ureditev ceste. V območju naselja Podgračeno se bo torej cestni odsek celovito obravnaval in ne zgolj zožitev sama, za kar se po poročanjih z DRSI že pripravlja projektna naloga ter pričenjajo postopki za izdelavo dokumentacije, ki naj bi rezultirala v izvedbo leta 2019. Strinjamo se z vami, da bi bila potrebna obnova tudi na drugih cestnih odsekih te ceste, kar bomo prav tako sprožili, saj je možno del teh stvari rešiti tudi čez redno vzdrževanje na državnih cestah.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV