Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda gre v smeri vzdrževanja naših ulic, cest v delu pod bivšim nazivom »Stara kolonija« - Orehova aleja, Gubčeva ulica, vpadnica Bizeljska cesta, ki so vse v zelo slabem stanju, a so ceste, ki jih domačini in tudi turisti uporabljajo v zelo veliki. Naša glavna vpadnica si zasluži obnovo. Mislim, da so celo bila predvidena finančna sredstva, a ta niso bila v zadostni meri ali previsoka cena ponudnika, o tem ne bom razpravljal. Zanima me, kaj se na tem področju lahko predvideva v nekem normalnem časovnem obdobju.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za obnovo Bizeljske ceste in pločnika je bila v letu 2016 izdelana projekta dokumentacija (PZI). Projekt je vseboval tudi obnovo kanalizacije na tem območju. Ker je bila vrednost del precej večja kot zagotovljena sredstva v proračunu, občina ni pristopila k izvedbi. V letu 2017 je predvidena obnova Dobovske ceste in izgradnja pločnika in kolesarske steze od gradu do rondoja v Trnju ter dokončanje povezovalne ceste in izgradnja pločnika od priključka na Dobovski cesti do vhoda na HE Brežice. K obnovi Bizeljske ceste pa bomo pristopili ko bodo zagotovljena zadostna finančna sredstva.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

NEODVISNI