Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Naša komunala je pred nekaj leti pričela z zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi v našem kraju. Ob cesti so puščene te nove cevi, ki že nekaj let štrlijo v zrak. Zanima me, kdaj bo sledilo nadaljevanje obnove tega omrežja in kdaj bo prišlo do priklopa na to omrežje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
Gre za investicijo občine, ki bo morala nadaljevati s tem projektom in ga vključiti v proračun za naprej. Treba bo zagotoviti sredstva. Preverimo kako daleč smo s so zadevo in koliko denarja rabimo za to.

Odgovor:
Cevi, ki so puščene iz terena na relaciji Kapele – Župelevec so večinoma cevi od optičnega omrežja, katerega je gradil Telekom Slovenije. Po pogovoru z njihovim predstavnikom g. Marjanom Možino, je na tem območju v teku izvedba priključevanja uporabnikov na optično omrežje. Prejeli so nekje okrog 100 vlog. Za vse preostale, ki se ne bodo priključili v tem trenutku oz. niso podali vloge za priključitev pa se bodo cevi porezale, da ne bodo več vidne. Kar se tiče prevezave vodovodnih priključkov na novozgrajen vodovod, se bo hkrati z investicijo izvedbe optičnih priključkov na tem območju izvajala tudi prevezava obstoječih vodovodnih priključkov na novozgrajeno vodovodno cev.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Ivan Urek


Stranka:

ROK