Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo po zgledu turističnega nageljna in bodeče Neže. Bila je nagrada in bila je palca. Po tem zgledu in tudi zaradi tega, ker je to potrebno, predlagam oz. dajem pobudo občinski upravi, da prouči predlog, da se Odlok o nagradah in priznanjih Občine Brežice nadgradi tudi s kategorijo »nezaželen« v občini Brežice. Gre za opredelitev posameznika kot nezaželen v naši občini. Gre za največje škodljivce naše občine, ki praviloma niso iz naše občine. Častni občani so lahko tudi posamezniki, ki so prispevali za ogled naše občine v državnem in mednarodnem prostoru. Nekateri se precej trudijo tudi škodovati naši občini in so škodljivci naše občine in bi morali biti nezaželeni. S podelitvijo tega statusa se lahko tudi popravijo, ko se pogledajo v ogledalo in vidijo, da res delajo napake. O tem, kaj je škodljivo, bi lahko arbitrirali, vendar najmanj kar je, je to, da se ne držijo podpisanih pogodb, sprejetih zakonov in podzakonskih aktov oz. predpisov, ki so v korist razvoju te občine. Kot izvršna veja oblasti jih ne spoštujejo in nam delajo škodo. Temu se lahko simbolno upremo s takšnim poimenovanjem. Za »nagrado« jim lahko damo brezplačno bivanje na Brežiškem golem otoku. Na Brežiškem jezeru imamo goli otok. Zadeva je relativno zanimiva in poučna. Danes smo slišali župana, da kljub nekaj letnemu prizadevanju, da bi dobili, to kar je bilo naše in je bilo brezplačno predano državi, stari dom upokojencev, da bi ga dobili nazaj za družbeno potrebne namene. Lahko bi dobili celo evropska sredstva za ureditev bivalnih enot, nekaj za družbo oz. občino koristnega. Obljube so že bile, a ni realizirano. Tu je ena kandidatka. O tem bi se pogovorili in na občinskem svetu to izglasovali. Predlagam, da bi to imenovanje bilo z 2/3 večino občinskega sveta kot so spremembe občinskega statuta. Še imamo kakšno kandidatko oz. kandidata. Jure je dobro povedal, o tem smo se pogovarjali tudi na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede razvoja civilnega letališča. Pred letom in pol je bil sestanek na letališču. Obljubljeno je bilo marsikaj. Sprejeti so bili tudi sklepi sestanka, od katerih se ni, z izjemo enega, in to negativno za občino, realiziran noben. Sprejeto je bilo, da bo sklenjena pogodba o razvoju letališke dejavnosti med Javnim gospodarskih zavodom. Pogodba je bila sklenjena v škodo zavoda, ker se mu je omejilo številne letalske dejavnosti, a je bilo to za javni zavod vzemi ali pusti. Če bi pustil, bi to pomenilo, da sploh ne bi mogli delovati in bi že zdavnaj moral biti zunaj ograje. Raje so sprejeli tisto kot nič in se je s tem zelo omejilo njegovo dejavnost. Na sestanku so bili prisotni trije ministri, sklepi so bili sprejeti. Vsi so se s tem strinjali. Obstajajo medijski zapisi. Obljube so bile, da bo to zdaj državni projekt, uvrščen tudi v nabor projektov za razvoj občine Brežice in objavljen na spletni strani Invest Slovenija. Nič od tega se ni zgodilo. Da ne govorimo o številnih protokolih, ki jih je občina v preteklosti že podpisala z državo in se ne uresničujejo. En takšnih protokolov je tudi vrbinska cesta. Občina Krško je celo iztožila državo za tri milijone EUR, ker niso spoštovali podpisanih dogovorov. Imamo še nekaj takšnih primerov, ko se država ne drži zakonov in podpisanih pogodb. Mislim, da lahko na simbolni način izrazimo protest z imenovanjem takšnih ljudi, ki so odgovorni za to, kot nezaželeni v občini Brežice. Predlagam občinski upravi, da ta predlog prouči in se do tega opredeli.

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SDS