Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Veliko se v medijih govori o situaciji v Sečovljah in Beli Krajini, da pa so tovrstne težave z državno mejo tudi pri nas v Brežicah pa v medijih ni zaslediti. Po razsodbi arbitražnega sodišča poteka meja med Slovenijo in Hrvaško na našem območju po katastrskih mejah. Vaščani Rigonc so me opozorili, da preko Sotle, na slovenskem katastrskem območju, živi družina Rogale Nade na hišni številki Rigonce 43. Na tej hišni številki je elektrika, voda in telefon iz Slovenije, nimajo pa dostopa. Tako niti poštar ne more vročiti pošte na omenjen naslov, niti prinesti položnic za te stroške. Sprašujem, če na Občini kaj razmišljate v tej smeri in ali potekajo kakšne aktivnosti. Dajem pobudo, da Občina Brežice prične z aktivnostmi za izgradnjo mostu preko reke Sotle, po naši katastrski občini, in s tem poveže družino Rogale s Slovenijo, hkrati pa omogoči lažji dostop in možnost obdelave slovenskih kmetijskih zemljišč v k.o. Rigonce, ki so preko Sotle in v trenutni situaciji težko dostopna zemljišča. Vemo, da je preko mejnega prehoda Rigonce kmetovanje nerentabilno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Tudi na Občini Brežice smo v zvezi s tem vprašanjem, v preteklih letih že večkrat prijavljali investicijo na razne državne razpise za reševanje obmejnih problemov, vendar projekt ni bil podprt. Od države pa pričakujemo, da bo v zvezi z uveljavitvijo arbitražne odločitve o določitvi meje s Hrvaško zagotovila tudi potrebna sredstva za reševanje dostopnosti za slovenske državljane po slovenskem ozemlju.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Marija Levak


Stranka:

SLS