Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Na Čatežu ob Savi slavnostno otvorili obnovljeno vaško središče

datum: 08.05.2024

kategorija: Sporočila za javnost

V ponedeljek, 6. 5. 2024, je pri vaški lipi v središču vasi Čatež ob Savi potekala svečana otvoritev urejenega vaškega središča in obnovljene Rimske ceste. Zbrane vaščane sta pozdravila predsednik KS Čatež ob Savi in občinski svetnik Alojz Škrabl ter župan Občine Brežice Ivan Molan, novo pridobitev pa je blagoslovil domači župnik Jože Pacek.

Vodja projekta Mateja Hotko iz oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe na Občini Brežice je uvodoma predstavila projekt investicije, katerega vrednost vseh del je znašala okoli 570.000 evrov (z DDV).

V letu 2016 se je zaključila projektna dokumentacija za celovito prenovo voziščne konstrukcije in vaškega središča Čateža ob Savi. Izvedba pa je potekala v dveh večjih fazah;

Prva faza je zajemala obnovo lokalne ceste od križišča pri Krajevni Skupnosti, navezajoč se na že obstoječe rekonstruirano vozišče, do stanovanjske hiše Rimska cesta 36 z javno potjo do stopnišča, ki vodijo do Čateške ulice, v skupni dolžini 240 metrov.

V sklopu del se je v celoti izvedla rekonstrukcija vozišča s preoblikovanjem križišča ter vaškega središča z vodenjem pešcev. Vozišče je v območju križišča razširjeno v širino 6 metrov z namenom, da se omogoča prevoznost z avtobusom, nato pa se širina vozišča naveže na obstoječe vozišče 4,5 metra.

Ob pločniku širine 1,2 metra je izvedena javna cestna razsvetljava, urejeno je odvodnjavanje prometnih površin v obstoječ kanal preko vtočnih robnikov.  Sočasno se je obnovil tudi obstoječ vodovod iz azbestnih cevi ter izvedel ukrep za umiritev prometa v izvedbi grbine, skozi katero se vodijo pešci do prireditvenega prostora v križišču, ki je dvignjen, zaradi česar je bilo potrebno izvesti kamniti zid, na njem pa je iz varnosti postavljena ograja. Sam prostor se je opremil s klopmi, koši in javno razsvetljavo. Bistvenega pomena za kraj pa je bila zasaditev lipe.

Druga faza projekta pa je zajemala območje nadaljevanja lokalne ceste strnjenih hiš do stanovanjske hišne št. Rimska cesta 52, dolžine 200 metrov. Na tem območju se je uredil celovit profil vozišča v širini 4,5 metra z dograditvijo pločnika širine 1,2 metra, javno razsvetljavo ter ureditvijo odvodnjavanja ter zamenjave azbestnih vodovodnih cevi. Pločnik poteka po levi strani ceste do dvorišč oz. obstoječih ograj, katere je bilo potrebno tudi popraviti zaradi nove vzdolžne nivelete ceste. Cesta se je širila na desno stran v brežino, ki pa se zaključi z granitnimi kockami, zaradi razmejitve z dvorišči. V nadaljevanju je bila zaradi širitve izvedena tudi nova večja kamnita zložba v dolžini cca 30 metrov.

Prvo fazo je v letu 2020 izvajalo podjetje AJK GRADNJE D.O.O., drugo pa je letos aprila v roku zaključilo podjetje KOP Brežice d.d.

Celotno območje izvedbe del je del Rimske ceste in zaščiteno s strani ZVKD-ja, zaradi česar so bili ves čas obnove navzoči  tudi arheologi. 

DSC_1398

Župan občine Brežice Ivan Molan je v nagovoru med drugim izpostavil, da je bila Krajevna skupnost Čatež ob Savi pri razrezu proračuna vedno zelo dobro investicijsko upoštevana. Omenil je še, da je bila investicija v celoti financirana iz občinskega proračuna, saj v tem času ni bilo primernih razpisov na ravni države oziroma EU. Krajevni skupnosti in tamkajšnjemu turističnemu društvu se je zahvalil za sodelovanje in ideje o ureditvi vaškega središča, ki po besedah župana daje dodaten pečat Čatežu, ki je turističen kraj in bo s tem še bistveno bolj zanimiv za turiste pa tudi za občane, ki tam živijo.

DSC_1404

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Čatež ob Savi in član občinskega sveta občine Brežice Alojz Škrabl je povedal, da ne more verjeti, da zaključujejo za Čatežane velik in pomemben projekt, ki se je rodil pred 15 leti iz skromne ideje o obnovi ograje in t.i. plate okoli vaške lipe. Vesel je, da je občina na čelu z županom prepoznala pomembnost projekta tako za izboljšanje življenjskega okolja tamkajšnjih prebivalcev kot tudi za razvoj turizma v kraju, ki nedvomno predstavlja hrbtenico brežiškega turizma.

DSC_1401

Domači župnik Jože Pacek, ki v tem kraju že več kot 50 let spremlja življenje ljudi in krajev čateške župnije, je ob tej priložnosti novo pridobitev tudi blagoslovil, ob tem pa povedal, da je Čatež zgodovinski kraj, saj so imeli na tem območju cerkev iz 5. stoletja, zdaj pa imajo cerkev na Velikih Malencah, ki je najstarejša na tleh celotne Dolenjske. Omenil je še, da je imel Čatež v preteklosti tudi kovnico svojega denarja, čateški denar pa je imel zelo veliko veljavo.

DSC_1413

DSC_0367

Po uradni slovesnosti, katere se je udeležilo lepo število krajanov, je sledilo druženje. Pogostitev je omogočil sokrajan Marko Tomše, ob pomoči članov TD Čatež ob Savi s predsednico Barbaro Les, Gostilne pension Les in Milana Jamnika. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki izvajalcev, podizvajalcev in nadzora ter projektanti in poslanka mag. Nataša Avšič Bogovič, ki je tudi čateška krajanka.

DSC_0405

DSC_1389