Gumb išči|

Zapri iskalnik

Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Osnovni predpis:

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:19.04.2021
Datum objave:23.04.2021
Objavljeno v:

Uradni list RS

Datum začetka veljavnosti:08.05.2021

iskalnik po splošnih aktih

veljavni akti   vsi akti