Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sklep o potrditvi Določitve cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev praznjenja greznic in male komunalne čistilne naprave, cen omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter omrežnin

Osnovni predpis:

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:03.02.2022
Datum objave:25.02.2022
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:26.02.2022

iskalnik po splošnih aktih

veljavni akti   vsi akti