Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.03.2015 / Projekti

Kakšna bo usoda stavbe nekdanjega Doma upokojencev Brežice?

Deli na FBNatisni

Župan Ivan Molan je na zadnjo sejo občinskega sveta uvrstil točko sprejema brezplačne pridobitve nepremičnin bivšega Doma upokojencev. Sklep so svetniki SMC, Liste Sonce, DeSUS, IDS, SD in SLS s 14 glasovi proti zavrnili. Prevladalo je stališče, da je predlagana brezplačna pridobitev objekta za občino predraga.

 

 

 

Zakaj je Občina Brežice pristopila k prevzemu objekta bivšega Doma upokojencev Brežice?

Občina je pobudo ministrstvu za prevzem objekta podala istočasno z odločitvijo ministrstva, da v Brežicah pristopi k izgradnji novega objekta za potrebe institucionalnega varstva starejših. Vsaj trije argumenti podpirajo pobudo Občine:

 

1.       Prvi argument so prepoznane vsebine za katere Občina potrebuje dodatne prostore - za bivalne enote,  prostore za društva in izvajanje javnih služb.

Občine že dlje časa zaznava potrebo po stanovanjskih enotah s katerimi bi zagotovila občanom z nižjimi prihodki možnost najema ugodnih bivanjskih prostorov. Ob naraščajoči socialni stiski je vedno več ljudi, ki jim obstoječa stanovanja ali hiše predstavljajo finančno breme.

 

Lokalna razvojna fundacija Posavje je Občino v imenu društev obvestila o potrebi po primernih prostorih. Pobuda s podpisi predstavnikov 23 društev in neprofitnih organizacij ter številnih občanov Občini predlaga ureditev dela prostorov v bivšem Domu upokojencev za potrebe izvajanja programov na področju pomoči starejših, socialne pomoči osebam v stiskah, družabništva in druženja ter ostalih, ki krepijo sobivanje naših občank in občanov.

 

Občina potrebuje tudi prostore za izvajanje javnih služb s katerimi se zagotavlja javni interes. Predvidena najemnika dela objekta sta Komunala Brežice ter Posavski muzej Brežice, ki bi si uredil depoje za svoje eksponate.

 

2.       Stavba starega doma bremeni oskrbovance novega doma.

Če Občina ne prevzame objekta, bo ta nadalje v upravljanju Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Tudi v mirovanju objekt povzroča določene stroške, ki jih bo Dom Impoljca moral vračunati v ceno oskrbovancev. Tako bo stari objekt bremenil oskrbovance novega Doma, ki so večinoma naše občanke in občani. To je bil drugi argument župana, da je predlagal prenos objekta v občinsko last.

 

3.       Tretji argument je dejstvo, da je država slab gospodar svojih nepremičnin. Dokaz za to lahko vidimo v neposredni bližini bivšega Doma upokojencev, kjer na drugi strani ceste žalostno propada objekt bivše teritorialne obrambe v lastni RS oz. Ministrstva za obrambo in številnih stanovanj ter nepremičnin v mestu. Če ne bo za objekt poskrbela Občina težko pričakujemo, da bo to storila država.

 Stavba_nekdanjega_Doma_upokojencev_Bre__ice_marec_2015.jpg

Kakšni so pogoji prevzema objekta v last oz. kakšen prenos je Občina izpogajala z ministrstvom?

Zaveze Občine iz 1. predloga Pogodbe ministrstva za prenos objekta (predlagani pogoji)

Zaveze Občine iz zadnjega predloga Pogodbe (doseženi pogoji)

Prostori objekta namenjeni le za socialno ogrožene občane in za delovanje VDC.

Dodatno, da so prostori namenjeni tudi za delovanje neprofitnih društev, ki delujejo v javnem interesu in za opravljanje lokalnih zadev javnega pomena (npr. Komunala Brežice in depoji Posavskega muzeja Brežice)

Zaveza, da se objekt bivšega doma uporablja za zgoraj zapisane namene za 25 let.

Zaveza, da bo VDC imel del objekta v brezplačni uporabi najmanj 25 let, krije pa stroške uporabe.

Zaveza, da se objekt bivšega doma uporablja za zgoraj zapisane namene za 5 let (skladno z zakonodajo).

Zaveda, da bo VDC imel del objekta v brezplačni uporabi 15 let, nadaljnjih 10 let pa bo plačeval polovično najemnino. Krije stroške uporabe.

 

Veljavna zakonodaja določa brezplačne prenose nepremičnin iz države na občino izključno, če jih ta namenja za naloge, ki so v javnem interesu.

 

Prostori za izvajanje socialnovarstvenih programov za osebe s posebnimi potrebami

Svetniki, ki so glasovali proti prenosu objekta, so izpostavili, da mora biti prenos brezpogojen. Razen zakonskih obveznosti, ki jih s pogajanjem ni moč odpraviti, je največji pogoj, da bo Občina s prevzemom objekta zagotovila prostore za delovanje Varstveno delovnega centra (VDC)  - 15 let za plačilo stroškov ter nadaljnjih 10 let za plačilo stroškov in 50% najemnine. VDC izvaja socialnovarstvene programe, ki jih plačuje ministrstvo, namenjeni pa so našim občanom s posebnimi potrebami.

 

Kakšna je predvidena investicija v stari Dom upokojencev?

Ocenjen vložek znaša 830.000 EUR in zajema energetsko sanacijo objekta, ureditev kotlovnice ter predelavo pritličja za VDC. Občina tudi v novem programskem obdobju vidi možnosti pridobivanja evropskih sredstev za energetske sanacije javnih objektov, s katerimi bi lahko obnovila objekt. S tem bi bil strošek Občine bistveno nižji, predvidoma 25% ocenjene investicije. Prijava na razpis pa je možna samo, če je Občina lastnica objekta.

 

Zakaj je bil potreben novi objekt Doma upokojencev?

Ministrstvo je l. 2011 ugotovilo, da je stari objekt Doma upokojencev vzdrževan, vendar so prostori glede na veljavno zakonodajo neustrezni. Predpisani minimalni tehnični pogoji pravijo, da je potrebno do l. 2020 v vseh objektih zagotoviti izključno enoposteljne (1) in dvoposteljne (2) sobe. Ocena investicije v preureditev starega doma bi bila previsoka in še vedno ne bi zmogla zagotoviti minimalne kapacitete. Zato gradnja sodobnega objekta Centra starejših Brežice, ki se je začela l. 2012, novembra 2013 pa je dom sprejel stanovalce.

Zakaj predlaganih vsebin Občina ne more umestiti v bivši Dijaški dom?

Objekt bivšega Dijaškega doma (Trg izgnancev 12a, Brežice) je bil zgrajen l. 1979 za stanovanjske potrebe dijakov. Izveden je kot montažna gradnja, kjer je nosilnost porazdeljena na vse pregradne stene, zato zaradi statičnih vprašanj dovoljuje le minimalne posege v konstrukcijo in nujnost prilagajanja vsebin obstoječi razporeditvi. Občina je v preteklosti izdelala več ocen prenove objekta za različne potrebe. Zadnje pri oblikovanju dogovora z Univerzo v Mariboru za zagotavljanje pogojev dela Fakultete za turizem, kjer so na lokaciji bivšega Dijaškega doma predvidene predavalnice in prostori, potrebni za delo fakultete.

*******************************

 

 

Nekaj podatkov o objektu starega Doma upokojencev Brežice

Naslov: Prešernova cesta 13, Brežice

Leto gradnje: 1978/79, 1983 podstrešna etaža

Obnova: 2005 obnova strehe

Velikost objekta: 3.189,40 m2 neto površine

Velikost pripadajočih površin: 3.208 m2

Vrednost nepremičnine: 1.615.588,11 EUR

Lastnik: Republika Slovenija (RS), v njenem imenu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Upravljavec: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, javni zavod RS

Raba objekta: stanovanjska raba oz. institucionalno varstvo starejših

Opustitev dejavnosti v objektu: 7.11.2013