Gumb išči|

Zapri iskalnik

08.07.2016 / Sporočila za javnost

O nadzoru kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko

Deli na FBNatisni

Občina Brežice v nadaljevanju prispevka objavlja podatke upravljalca vodovodnega sistema Bizeljsko o poteku notranjega nadzora kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko in poziv upravljalca, da uporabniki upoštevajo ukrep prekuhavanje vode do preklica.

 NOTRANJI NADZOR KAKOVOSTI PITNE VODE NA VODOVODNEM SISTEMU BIZELJSKO

Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena in varna preskrba s pitno vodo ter zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. Notranji nadzor na vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale Brežice, d. o. o., izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto (NLZOH Novo mesto), in sicer po sistemu HACCP, katerega osnova je izvajanje preventivnih ukrepov, s katerimi se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode. Notranji nadzor v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP vključuje  vse faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika.

Po prevzemu vodovodnega sistema Bizeljsko v upravljanje sta bila NLZOH Novo mesto naročena odvzem vzorcev pitne vode in izvedba preskušanja v obsegu občasnih preiskav. Dne 27. 6. 2016 sta bila odvzeta dva vzorca na dveh vzorčnih mestih, od katerih je bil eden neskladen, ker je bila odkrita prisotnost Intestinalnih enterokokov v količini 1 MPN/100 ml. Drugi vzorec, odvzet na OŠ Bizeljsko, pa je sicer bil skladen, vendar ne more biti pokazatelj neoporečnosti pitne vode na vodovodnem sistemu, saj se na OŠ Bizeljsko izvajata filtracija in UV-dezinfekcija pitne vode, tako je bila vzorčena že dezinficirana pitna voda, ki je seveda neoporečna.

Glede na odkrito neskladnost je upravljavec vodovoda izvedel in razglasil ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode, kot je to predpisano v zavezujočih navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ukrep mora trajati do ugotovitve vzrokov neskladnosti in njihove odprave. Dne 1. 7. 2016 je bil na tretji lokaciji odvzet tudi kontrolni vzorec, ki je bil prav tako neskladen zaradi prisotnosti Intestinalnih enterokokov in koliformnih bakterij. Tako je možnost kontaminacije le na enem odjemnem mestu v omrežju zaradi neustrezne interne vodovodne napeljave izključena. Skladno z izsledki kontrolnega preskušanja upravljavec vodovodnega sistema Bizeljsko ukrepa obveznega prekuhavanja pitne vode ni preklical.

V okviru raziskovanja vzrokov neskladnosti pitne vode na vodovodnem sistemu Bizeljsko in njihove odprave se izvajajo še vzorčenja pitne vode na zajetjih Duplo v Pišecah, Lončarjevo na Bizeljskem in na vodovodnem omrežju na vseh objektih javnega pomena, kot so gostinski obrati, kmečki turizmi, zdravstvene ustanove in podobno. Ta vzorčenja bodo pokazala pravo sliko kakovosti pitne vode vodovodnega sistema Bizeljsko, na podlagi katere se bomo ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov za pitno vodo odločili za ukrepe za odpravo neskladnosti pitne vode. Če je vzrok vodovodno omrežje, ukrepi vključujejo dezinfekcijo in čiščenje vodovodnih objektov ter omrežja. Če je vzrok že na zajetju kontaminirana voda, sledi ukrep vzpostavitve učinkovite priprave in obdelave pitne vode.

V primeru prve skladnosti vseh vzorcev pitne vode, kot dokazu o neoporečni in varni za uživanje, bo ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi nemudoma preklican. Do takrat pa cenjene uporabnike vodovodnega sistema Bizeljsko vljudno prosimo za razumevanje in upoštevanje navodil o prekuhavanju pitne vode.

Lepo pozdravljeni in hvala za razumevanje.

JP Komunala Brežce d. o. o.