Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.09.2016 / Zanimivo

Občina Brežice bo spreminjala Občinski prostorski načrt

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je v l. 2014 sprejela in uveljavila Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN), ki je temeljni akt na področju urejanja prostora v občini. Zaradi velikega zanimanja občanov in v skladu z veljavno zakonodajo, da mora občina vsake 2 leti preverjati pobude, se je Občina Brežice odločila za spremembe Občinskega prostorskega načrta.

V postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta bodo obravnavane vse pobude, ki bodo oddane pred objavo sklepa o začetku postopka OPN, sklep bo objavljan predvidoma v sredini septembra 2016.

Postopek sprejemanja OPN je časovno omejen na cca. 2 leti. Gre za zahteven postopek v katerega je vključenih več kot 20 nosilcev urejanja prostora (soglasodajalci), ki podajo svoje usmeritve in mnenja (soglasja) k širitvam in posegom.

S spremembami in dopolnitvami OPN se želi zagotoviti dodatne razvojne površine naselij na podlagi podanih pobud fizičnih in pravnih oseb, spremembe in dopolnitve nekaterih določil odloka OPN z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in redakcijskih popravkov.

S spremembami in dopolnitvami OPN želi Občina Brežice zagotoviti lokacije malih čistilnih naprav za nekatera strnjena naselja, določiti podrobnejšo rabo na območjih razpršene gradnje zaključenih celot, na podlagi izdelane strokovne podlage (LOCUS 2015), natančneje določiti načine urejanja prostora na podlagi izdelane strokovne podlage (Savaprojekt 2015) in natančnejše določanje meril in pogojev za gradnjo.