Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.03.2017 / Javna naročila

Obnova strehe V in S dela gradu Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi strehe gradu Brežice

Predmet javnega naročila je obnova strehe vzhodnega in zahodnega dela gradu Brežice, kjer se nahaja tudi Viteška dvorana. Streha je krita s strešniki iz žgane gline.

bčina Brežice je investicijo »Obnova strehe V in S dela gradu Brežice« prijavila na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18).

Ponudnike obveščamo, da Občina Brežice ne bo izbrala izvajalca del oz. podpisala pogodbe z izbranim izvajalcem, dokler ne bo pridobila sredstev iz prej navedenega vira. V primeru, da Občina Brežice ne bo pridobila sredstev za izvedbo investicije, ki je predmet tega javnega naročila, bo ravnala po določilih osmega odstavka 90. člena ZJN-3.   

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00054 – Grad Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 4. april 2017 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 4. april 2017 ob 12.30 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za pripravo ponudbe

Popis del

Obrazci

Kulturnovarstveno soglasje

Vzorec pogodbe