Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.11.2017 / Projekti

Pločnik na Velikih Malencah izboljšal prometno varnost in povezal kraj

Deli na FBNatisni

Velike Malence, 23. november – V krajevni skupnosti Velike Malence so namenu predali pločnik, ki v dolžini dobrih 800 m poteka od mostu čez Krko pri Krški vas do središča vasi Velike Malence. Pločnik bo pripomogel k izboljšanju prometne varnosti predvsem za pešce, hkrati pa tudi marsikaterega krajana spodbuja k hoji. V sklopu projekta je bila sanirana cesta in označena arheološka najdba, rimskodobni obrambni stolp, ki je bil odkrit ob gradnji pločnika, saj ta poteka po arheološko bogatem področju.

 

 

Vrednost celotne investicije gradnje pločnika Krška vas-Velike Malence, ki je potekala v dveh fazah, znaša 440.000 evrov. Prva faza je potekala med leti 2009 in 2012, in je bila sofinancirana s strani Ministrstva za obrambo. V tem času je bil zgrajen del pločnika ter oporni zid pod pokopališčem in cerkvijo v središču vasi zaradi plazenja dela hriba. Izdelala se je projektna dokumentacija in uredile zadeve z lastniki zemljišč, po katerih je potekala gradnja pločnika.

Pločnik in oporni zid pod cerkvijo na Velikih Malencah

Del pločnika ter oporni zid pod pokopališčem in cerkvijo

Druga faza, ki je potekala v letih 2016 in 2017, je zajemala gradnjo pločnika in sanacijo ceste na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, zaradi stanja vozišča in geomehanskih raziskav je bila potrebna tudi prilagoditev projektne dokumentacije. Izvedena je bila še dograditev kamnite zložbe ob nasipu pod cesto ter postavitev smernikov ob robu vozišča.

Kamnita zložba

Kamnita zložba ob cesti in smerniki

Pločnik Velike Malence 2

Pločnik, ki poteka od središča vasi Velike Malence do mostu čez Krko v Krški vasi

Pred izvedbo pločnika so bile opravljene arheološke raziskave in izkopavanja, gradnja pločnika pa je potekala pod arheološkim nadzorom. Vrednost opravljenih arheoloških raziskav je znašala približno 90.000 evrov, rezultat raziskav pa je najdba ostankov obrambnega stolpa iz 4. stoletja. Ostanki stolpa so ohranjeni in situ in ležijo dobro zavarovani pod  kovinsko konstrukcijo prehoda za pešce z namenom, da bi jih lahko v prihodnosti rekonstruirali in predstavili.

Prehod za pešce

Kovinska konstrukcija prehoda za pešce

Rimski stolp

Tabla s predstavitvijo arheološke najdbe - rimskodobni obrambni stolp

V imenu krajanov, ki bodo cesto uporabljali, se je županu Občine Brežice Ivanu Molanu zahvalil predsednik sveta KS Velike Malence Robert Veličevič, ki se je ob tem zahvalil za podporo tudi krajanom ter sosednjima krajevnima skupnostnima Krška vas in Skopice. Župan Ivan Molan je vsem uporabnikom pločnika  zaželel srečno in varno vožnjo in napovedal načrtovane projekte v tej krajevni skupnosti, sanacijo ceste ob Krki (Velike Malence – Dolenja Pirošica) in obnovo doma krajanov. Simbolično so pločnik predali namenu z rezanjem traku župan Ivan Molan, predsednik KS Robert Veličevič in poslanec v DZ ter član občinskega sveta Igor Zorčič.
 

Otvoritev pločnika Velike Malence

 

Nagovor župana na predaji pločnika v namen

Rezanje traku 2Rezanje traku 3

Simbolično rezanje traku

Občina Brežice redno namenja proračunska sredstva za investicije, ki so namenjene izboljšanju prometne varnosti. V letu 2017 je občina namenila več kot 3 milijone evrov za gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in obnovo cest.