Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.04.2018 / Zanimivo

Za programe in dejavnosti nevladnih organizacij Občina Brežice namenja 1 milijon evrov

Deli na FBNatisni

Brežice – Občina Brežice redno namenja proračunska sredstva za programe in delovanje nevladnih organizacij na različnih družbenih področjih. Ker želi Občina delovati pregledno je že tretje leto zapored pripravila dogodek, na katerem je župan Ivan Molan predstavnikom nevladnih organizacij predal pogodbe za sofinanciranje, predstavljeni pa so bili tudi rezultati javnih razpisov in izbrani programi.

V četrtek, 5. aprila 2018, je v prostorih Mladinskega centra Brežice pogodbe za sofinanciranje programov in dejavnosti podpisalo 155  organizacij, od tega 143 nevladnih organizacij, šest javnih zavodov (osnovne šole, center za socialno delo in varstveno-delovni center za dejavnosti, ki so izven njihovih javnih nalog) in šest župnij. Sodelavci iz Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj občine Brežice, ki pokrivajo pretežni del javnih razpisov, in vodja oddelka Patricia Čular, so predstavili rezultate že izvedenih razpisov.

Podpis pogodb za področje kulturePodpis pogodb za področje mladine in zdravstvenega in socialnega varstva

155 organizacij je na javne razpise šestih področji (mladina, zdravstveno in socialno varstvo, ljubiteljska kultura, drugi programi kulture, šport in turistična društva) oddalo  176 vlog (uspešnih je bilo 162 prijav), za namen športa je bilo 48 vlogam razdeljenih 410.000 evrov (tu so upoštevana tudi sredstva za najem športnih objektov za vadbe), za namen programov za mlade 20.000 evrov za 21 projektov (17 vlog), na področje kulture je bilo razdeljenih 149.979 evrov (42 vlog), na področju zdravstvenega in socialnega varstva 56.271 evrov za 37 vlog in za turistična društva 22.864 evrov (18 vlog). 

Statistika društva

Najvišji dodeljen znesek znaša 65.562,29 evrov (z najemnino), povprečen dodeljen znesek sredstev znaša 3.433,22 evrov. 101 prejemnikov razpisanih proračunskih sredstev je na podlagi oddane prijave pridobilo za sofinanciranje 1.000 evrov ali več, 71 prejemnikov pa je pridobilo sredstva v višini do 1.000 evrov.

Občina Brežice ustvarja spodbudno okolje za delovanje društev

Župan Ivan Molan je dejal, da smo v občini Brežice lahko ponosni na bogato društveno življenje, ki ga soustvarjajo številne nevladne organizacije -  od društev, zvez, zavodov in vse do ustanov. Nevladne organizacije so tiste, ki s svojim delom in programi prispevajo k razvoju občine, pestremu utripu družbenega življenja in h kakovostnemu bivanju vseh občank in občanov. V ta namen Občina Brežice skozi razpise v letu podpre več kot 200 nevladnih organizacij ter skupno njihovemu delovanju nameni skoraj 1 milijon evrov  neposrednih proračunskih sredstev (tu so zajeta tudi sredstva za najeme prostorov).

29871711 1936106963079915 6568323645989206298 o30167680 1936109363079675 7422363518805958324 o

 

Kljub nenehnemu zniževanju proračunskih prihodkov s strani države občina ohranja višino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje dela društev, delovanje društev pa Občina podpira tudi z zagotavljanjem kakovostne infrastrukture (športna infrastruktura, obnova in gradnja večnamenskih domov, ipd.) in izboljševanjem ostalih pogojev. Da je v brežiški občini spodbudno okolje za nevladne organizacije, kaže tudi število registriranih društev. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence In storitve (AJPES) je v začetku letošnjega leta na območju občine delovalo kar 309 društev oz. 12 več kot v istem času lani.

Kateri razpisi so še oz. bodo aktualni v 2018?

Do 24. aprila 2018 je še odprt javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2018, do 20. aprila 2018 pa so možne prijave na javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev in na javno povabilo za izbor  izvajalca drugih izobraževalnih programov v letu 2018.

V aprilu 2018 bo objavljen še javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2018, meseca avgusta sledi objava javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice.

Številne in dobro obiskane aktivnosti na področja kulture in športa

Kulturno podobo brežiške občine je v letu 2017 po podatkih iz poročil o redni dejavnosti društev izvajalo 27 društev s 60 sekcijami, s 1.503 dejavnimi člani in 54 mentorji, medtem ko so je v programe Javnega sklada RS  za kulturne dejavnosti (JSKD) Območne izpostave (OI) Brežice v letu 2017 vključevalo 2.992 udeležencev iz vseh dejavnih društev, iz osmih osnovnih šol s podružnicami in vrtci ter dijaki iz Gimnazije Brežice in posamezniki. JSKD Območna izpostava Brežice pa se lahko pohvali s podatkom, da je njihove prireditve v letu 2017 obiskalo več kot 7.000 obiskovalcev.

Športna društva in klubi bodo v letu 2018 izvedla programe vadb v obsegu 27.596 ur, v športne aktivnosti se bo v tem letu vključevalo 6.606 občank in občanov, od tega je kar 1.030 registriranih tekmovalcev.

upan Ivan Molan s predstavniki društev na področju kulture30073106 1936108876413057 4056037107141133885 o29750066 1936108733079738 1778776703161381000 o

Sredstva tudi za gasilsko zvezo in prostovoljna gasilska društva

Občina Brežice redno namenja sredstva za delovanje, izobraževanje in opremo prostovoljnih gasilskih društev in občinske gasilske zveze. V letu 2018 bo za namen izvajanja gasilske službe občina namenila 291.000 evrov proračunskih sredstev.

IMG 3380IMG 3425

Proračunska sredstva za letovanje otrok, festival stare glasbe in kulturo

Poleg razpisanih sredstev je skladno z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2018 in letnimi programi za posamezno področje Občina Brežice za prepoznane izvajalce posameznih nalog v javnem interesu pripravila neposredne pogodbe.

Na področju zdravstvenega  in socialnega varstva Občina Brežice sklepa pogodbo z Zvezo prijateljev mladine Krško za izvedbo letovanja zdravstveno  in socialno ogroženih otrok iz občine. Na področju kulture Občina sklepa pogodbi z Zavodom ARS Ramovš za izvedbo Festivala stare glasbe »Seviqc Brežice« na območju občine Brežice in z Javnim skladom Republike Slovenije, Območno izpostavo Brežice za programe izobraževanja in prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.