Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.06.2018 / Javna naročila

Dobava živil javnim zavodom za obdobje 2018-2021

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za dobavo živil vrtcem in osnovnim šolam brežiške občine

Občina Brežice objavlja javno naročilo (odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma) za dobavo živil za naslednje javne zavode (kupci): OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Velika Dolina ter Vrtec Mavrica Brežice in sicer za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021. Naročilo je razdeljeno na 15 sklopov. Za posamezni sklop za posamezni zavod bo sklenjen okvirni sporazum za največ tremi dobavitelji.

Javno naročilo se sofinancira iz sredstev posameznih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 16. julij 2018 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 16. julij 2018 ob 10.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

OŠ Globoko - NOV popis blaga za sklop 15 - uporabijo ga izključno ponudniki za sklop 15

RAZPISAN DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi blaga

Splošne in posebne zahteve naročnika

Roki dobav

Obrazci

Vzorec okvirnega sporazuma