Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.11.2019 / Sporočila za javnost

Znani projekti, uvrščeni v participativni del proračuna občine Brežice za 2020 in 2021

Deli na FBNatisni

Brežice, 14.11.19 - V participativni del proračuna občine Brežice »Moja skupnost – sodelujem!« za leti 2020 in 2021 se bo uvrstilo 16 projektov. Ti so bili izbrani z glasovanjem, ki se ga je udeležilo kar 22,06% oz. 4.623 občank in občanov.

V tednu pred šolskimi počitnicami, od 21. do 25. oktobra 2019, so občanke in občani lahko sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna občine Brežice. Izbirali so med 31 projekti, glasovnice pa so lahko posredovali po elektronski pošti, osebno ali po klasični pošti. Odziv je bil daleč nad pričakovanji, saj se je glasovanja udeležilo kar 22,06% upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let. Posamezen je lahko oddal le en glas.

Komisija za vloge in pobude občanov je najprej preverila veljavnost prispelih glasovnic, nato pa opravila štetje. Na podlagi pridobljenih rezultatov je pri oblikovanju seznama projektov upoštevala tudi določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje, znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti 30.000 EUR letno. S temi sledi cilju, da se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po  občini.

Ravno ti določili pa sta tudi pokazali, kako pomembno je bilo, čim širšo podporo predlogu projekta pridobiti že v času oddaje projektov in preprečiti drobljenje glasov znotraj posamezne krajevne skupnosti.

Ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev se je v participativni del proračuna za 2020 in 2021 uvrstilo neposredno 15 projektov. Ti so:

Št.

proj.

Naziv projekta

Vrednost projekta

v EUR

Leto 2020

Leto 2021

 

OBMOČJE 1: Krajevne skupnosti Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje, Šentlenart

 

 

 

27

Igrišče Trobentice

14.980,00

14.100,00

880,00

16

Rekreativna tekaška steza

14.568,00

 

14.568,00

 

OBMOČJE 2: Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence

 

 

 

20

Ureditev športno - učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi

13.800,00

13.800,00

 

12

Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi

14.200,00

14.200,00

 

10

Razgledna ploščad na Svetem Vidu

15.000,00

2.000,00 €

13.000,00

1

Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi

6.693,00

 

6.693,00

6

Akustika v Večnamenski dvorani Skopice

10.000,00

 

10.000,00

 

OBMOČJE 3: Krajevne skupnosti Dobova, Kapele, Globoko

 

 

 

30

Vadbeni park in družabna točka v Globokem

14.700,00

14.700,00

 

8

Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele

14.774,20

14.774,20

 

22

Medgeneracijski park Sela

14.500,00

525,80

13.974,20

 

OBMOČJE 4: Krajevne skupnosti Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje

 

 

 

18

Artiška pot zdravja

14.900,00

14.900,00

 

33

Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah

11.000,00

11.000,00

 

9

Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko

13.300,00

 

13.300,00

19

Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece

3.000,00

 

3.000,00

14

Rehabilitacijski in rekreacijski studio

14.920,00

 

14.920,00

 

VSOTA

200.000,00

100.000,00

100.000,00

 

Dodatno uvrščen projekt, po upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev  zaradi preostanka sredstev v letu 2021 je:

Št.

proj.

Naziv projekta

Vrednost projekta

v EUR

Leto 2020

Leto 2021

5

Travnato igrišče na prostem (DODATNO UVRŠČEN)

14.000,00

 

9.664,80

 

Ostali projekti so uvrščeni na seznam rezervnih projektov, glede na prejeto število glasov in bodo uvrščeni po vrstnem redu, če se v postopku izvajanja posameznega iz zgornjega seznama izkaže, da le-tega zaradi objektivnih okoliščin ni možno izpeljati in posledično sredstva ne bodo izkoriščena.

Rezervni seznam projektov:

Zap

Št. projekta

Naziv projekta

Vrednost projekta

1

24

Ureditev skupne javne površine v vasi Črešnjice - prenova in izgradnja otroškega igrišča ter prostora za aktivno druženje mladih

                 11.000,00 €

2

13

Ureditev nasipa v Dobovi za rekreacijsko - turistične namene

                 15.000,00 €

3

7

Ureditev vodnega zajetja Studenec

                 12.500,00 €

4

21

Otroško igrišče na Obrežju

                 15.000,00 €

5

31

Pasji park - fitnes

                 10.000,00 €

6

2

Ureditev vaškega središča "Vrbenica"

                 15.000,00 €

7

32

Ureditev vaškega jedra Jesenice

                 14.500,00 €

8

23

Studenca na Borštu

                 14.950,00 €

9

11

Plavajoči poton povezan z brežino akumulacijskega jezera za SUP, KANU, KAJAK, SURF in KITE

                 11.000,00 €

10

3

Zaprto otroško igrišče

                   5.000,00 €

11

28

Nadstrešek in prostor za obračališče šolskega minibusa

                   8.000,00 €

12

17

Ureditev vaškega jedra ob KS

                 13.500,00 €

13

25

Ureditev igrišča za vaščane

                   6.000,00 €

14

15

Postavitev košev za smeti in pasje iztrebke ob LC 024691 Krška vas - Boršt,Račja vas - Župeča vas

                   5.570,00 €

15

29

Mini fitnes Park Cerklje ob Krki -zunanji vadbeni prostor z napravami za zunanji fitnes v naravi

                 13.800,00 €

 

 

SKUPAJ VREDNOST

              170.820,00 €

 

Glasovnice, ki so jih občanke in občani oddali bodo hranjene 3 mesece ob objave rezultatov. Po tem bodo dane v uničenje.

 

Postopek participativnega proračuna »Moja skupnost-sodelujem!« je za Komisijo za vloge in pobude občanov administriral Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Vse dodatne informacije so na voljo preko moja.skupnost@brezice.si.

 

Predstavitev glasovanja, rezultatov in predlog izbora projektov

Rezultati glasovanja po prejetih glasovih