Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda za državno cesto št 677 na relaciji Pišece – Sromlje, ki je dotrajana z mnogimi nevarnimi točkami in kot taka nujno potrebna rekonstrukcije z razširitvijo, ureditvijo brežin, odvodnjavanjem meteornih vod, ureditvijo prometne signalizacije, postavitvijo ogledal, preplastitvijo z asfaltno prevleko itd., pred vsem pa sanacijo plazov, ki resno ogrožajo varnost udeležencev prometu.

Spodaj je opis posameznih perečih točk, ki seveda niso vse. Glede na težo problematike vas prosim za vse potrebne akcije za takojšen pristop k reševanju plazu, ki je opisan spodaj pod Plaz 1, kot tudi za sanacijo ceste.

Opis perečih točk:

Plaz 1 in 2
Na državni cesti št. 677, relacija Pišece – Sromlje je je cca. 1 km iz kraja Pišece proti Sromljam plaz, ki onemogoča varen cestni promet (Plaz 1). Polovico cestišča je odneslo, druga polovica pa se poseda tako, da obstaja vprašanje, koliko časa bo tako poškodovano cestišče zdržalo. Promet se odvija izmenično enosmerno, skrajno za brežino, iz katere pa štrli skala, ki onemogoča, da bi se lahko vozili bolj za brežino. Širina asfaltne prevleke, po kateri se trenutno odvija promet je cca 1,8 metra. V času slabega vremena se med zgornjim robom asfaltne prevleke in brežino nabere polno vode, ki se začenja pod asfaltno prevleko tako, da je tudi ta del cestišča ogrožen. Stanje je razvidno iz slik 1,2 in 3 spodaj. Spodnji rob cestišča se poseda vzdolž celega pobočja, na katerem leži cestišče (slika 3).

Nedaleč stran (cca. 30 m) je tudi plaz (Plaz 2), ki se ga je z enostavnejšimi prijemi saniralo. Vendar se tudi tu cestišče poseda in poka, kar je razvidno iz slik 4 in 5. Tudi ta plaz je potrebno trajno sanirati.

Na omenjena plazova smo krajani Pišec že večkrat opozarjali, vendar doslej še ni prišlo do ustrezne in trajne sanacije. Po cesti se odvija redni cestni promet, kjer vozi tudi šolski avtobus in tudi ostala tovorna vozila. Glede na to, da cesti grozi neprevoznost in v izogib možnim resnim nesrečam, dajem pobudo in prosim, da se v čim krajšem času izvede trajna sanacija.

Plaz 3
V preteklosti je bil začasno saniran tudi plaz (plaz 3) na isti cesti pri Pišecah tako, da je bilo cestišče zoženo tako, da na tem delu cestišča ni več možno srečevanje vozil (razvidno iz slik 5 in 6). Kot pobudniku sanacije mi je bilo odgovorjeno odgovorili, da bo trajna sanacija tega dela cestišča v čim krajšem možnem roku. Sanacija takšna kot je, ne zagotavlja varnosti udeležencev v prometu. Prosim vas, da tudi ta še ne trajno rešen plaz sanirate tako, da bo možen varen promet v obe smeri. Predvsem me zanima, kdaj bo ta del cestišča trajno saniran?

Razpokan oporni zid
V Pišecah, na začetku odseka ceste Pišece - Sromlje je na večih mestih počen oporni zid neposredno ob cesti, ki je iz varnostnih razlogov nujno potreben sanacije (sliki 7 in 8), saj se zid lahko zruši na cesto.

Postaviti ogledalo na Tratah
Na nepreglednem delu ceste (lokacija Trate), kjer sta odcepa ceste za Suhadol in Sveto Jedert je potrebno postaviti dodatno ogledalo, ki bo pokrivalo celotno cesto. Cestišče vključno z brežinami je v tem delu ceste izredno ozko, cesta pa skrajno nepregledna, v ovinku pa se priključita še dve stranski cesti, tako da je ta odsek ceste izredno nevaren za vse udeležence v prometu predvsem za pešce in kolesarje. Na tem odseku so se v preteklosti dogajale prometne nesreče.

Postaviti ogledalo v centru Pavlove vasi
Vključitev na državno cesto v centru Pavlove vasi iz smeri Dednja vas je zelo nevarna, saj se ta priključek nahaja na bregu, voznik, ki pa hoče zaviti na levo na državno cesto pa ne vidi, če kdo prihaja po državni cesti iz smeri Pišec. Ravno tako voznik, ki se pelje po državni cesti iz Pišec ne vidi vozilo ki je na stranski cesti. V izogib nesrečam se naj postavi na severni strani ceste ogledalo, s pomočjo katerega se bo videlo, če kdo prihaja iz smeri Pišec.

Po tej cesti poteka Bizeljsko sremiška vinska cesta. Po njej se veliko vozijo tudi kolesarji in po njej hodijo pešci, tako domači prebivalci, otroci, kot tudi turisti in ostali pohodniki. Zaradi strmih brežin je cesta na mnogih mestih opremljena z varovalnimi ograjami, cesta je ozka in tudi zaradi nepreglednih ovinkov zelo nevarna.

Cela trasa ceste št. 677 Pišece – Sromlje je v izredno slabem stanju (slike 10 do 16). Asfaltna prevleka je dotrajana, razpokana in na določenih mestih popolnoma uničena, cestne brežine se posedajo in s tem tudi cestišče, cestni kanali za odvodnjavanje so zasuti in zamašeni, mulde so uničene ali pa jih sploh ni, določeni mostovi so poškodovani, na cestišču so prisotni še drugi plazovi itd. Za ohranitev ceste v voznem stanju in za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu je potrebno čimprej pristopiti k temeljiti obnovi cestišča z utrditvijo ceste, sanacijo brežin, sanacijo kanalov in prepustov za meteorne vode, sanacijo mostov itd.
Cestišče je potrebno utrditi, razširiti na širino kot je na delu, ki je že saniran, urediti prometno signalizacijo in izvesti novo asfaltno prevleko.

Za zagotovitev varnega prometa na navedeni cesti, krajani prosimo pristojne službe, da pristopite k rešitvi zgoraj navedenih odprtih problemov. Za podporo in rešitev se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Opomba: Slike so spodaj.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dne 10.6.2019 smo imeli sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo s sektorjem za vzdrževanje državnih cest, na katerem smo izpostavili tudi problematiko državne ceste R3-677. Pobudo jim bomo posredovali tudi v pisni obliki in zahtevali sanacijo kritičnih točk iz vašega opisa.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.05.2019


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS