Gumb išči|

Zapri iskalnik

03.10.2016 / Javna naročila

Dobava goriva za ogrevanje za obdobje 2017-2020

Deli na FBNatisni

Občina Brežice po odprtem postopku za izbor dobaviteljev goriva za ogrevanje v obdobju 2017-2020

Predmet razpisa je dobava goriva za ogrevanje Občini Brežice, javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, ter krajevnim skupnostim Občine Brežice in sicer za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Javno naročilo je sestavljeno iz treh sklopov in sicer:    
SKLOP 1:      Ekstra lahko kurilno olje (ELKO)
SKLOP 2:      Utekočinjen naftni plin (UNP)
SKLOP 3:      Zemeljski plin (ZP)

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00127 – Materialni stroški" ter sredstev posameznih javnih zavodov in krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 7. november 2016 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 7. november 2016 ob 11.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Povabilo in navodila - sprememba 28. 10. 2016 (glej tudi vzorec okvirnega sporazuma)

Povabilo in navodila - sprememba 25. 10. 2016 (glej tudi obrazce in vzorec okvirnega sporazuma)

Povabilo in navodila - sprememba 19. 10 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za pripravo ponudbe - pop. 10.10.2016

Obrazci - sprememba obrazca "Ponudba" 25. 10. 2016

ESPD Obrazec

Vzorec okvirnega sporazuma B - sprememba 28. 10. 2016

Soglasje za pridobitev podatkov