Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.05.2017 / Javna naročila

Gasilski dom Bukošek - Rekonstrukcija objekta

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na rekonstrukciji objekta "Gasilski dom Bukošek"

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Gasilskega doma Bukošek, ki obsega zamenjavo ostrešja in strehe z upoštevanjem izvedbe jeklenih nosilcev za podporo (v letu 2017) in izvedbo fasade (v letu 2018).

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "0000129 - Ureditev prostorov KS Bukošek" v obsegu 28,23% in sredstev Prostovoljnega gasislkega društva Bukošek v obsegu 71,77%.

Rok za oddajo ponudb: 14. junij 2017 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 14. junij 2017 ob 12.00 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBA RD 1

Obrazložitev spremembe

NOV popis del (5.6.17)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Vzorec pogodbe

PZI dokumentacija