Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prostor

POSTOPKI PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

_______________________________________________________________________________

1. OPPN STANOVANJSKA GRADNJA SELA - DEL EUP SEL-02«

1. IZHODIŠČA

OPPN SEL-02 - gradivo

Sklep o pripravi OPPN

 

_______________________________________________________________________________

2. OPPN ZA ENOSTANOVANJSKO GRADNJO CERKLJE OB KRKI, EUP CEK-11 (ZAHOD)

1. POBUDA - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč

Pobuda z izhodišči

Sklep o pripravi OPPN

2. OSNUTEK OPPN

Gradivo za pridobivanje mnenj

Pooblastilo za pridobivanje mnenj

3. DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN - JAVNA RAZGRNITEV

Gradivo OPPN

Povzetek za javnost

 

_______________________________________________________________________________

3. OPPN  ZA ŠIRITEV OBRTNE CONE DOBOVA

1. Priprava izhodišč za OPPN

OPPN ZA ŠIRITEV OBRTNE CONA DOBOVA.zipGradivo

 

_______________________________________________________________________________

4.  OPPN TOP SOSESKA

1. POBUDA 

Pobuda z izhodišči

Idejni osnutek OPPN

Sklep o pripravi OPPN

 

______________________________________________________________________________

5. OPPN LIDL BREŽICE

1. Priprava izhodišč za OPPN

Izhodišča za pripravo OPPN - gradivo

Grafični prikaz

 

______________________________________________________________________________

6. OPPN ZA UMESTITEV FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE  NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA ZA SEDIMENTE D2

1. POBUDA z IZHODIŠČI

Pobuda z izhodišči - gradivo

Grafični prikaz 

Sklep o pripravi OPPN

 

_______________________________________________________________________________

7. OPPN ZA OBMOČJE TRGOVSKEGA CENTRA BREŽICE OB CESTI SVOBODE - VZHOD

1. POBUDA

Gradivo pobude

Grafični prikaz

 

_______________________________________________________________________________

8. OPPN ZA OBRTNO DEJAVNOST V BREZINI

1. POBUDA

Gradivo pobude

Grafični prikaz - lokacija OPN

Grafični prikaz - idejna zasnova

 

_______________________________________________________________________________

9. OPPN ZA POSLOVNO - OBRTNO CONO JESENICE NA DOLENJSKEM

1. POBUDA

Gradivo pobude

 

_______________________________________________________________________________

10. POROČILO URBANISTIČNE DELAVNICE ZA MESTO BREŽICE

Predstavitev urbanistične delavnice

Poročilo z urbanistične delavnice

 

_______________________________________________________________________________

11. ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE Ap 1280

Pobuda

Preveritev ustreznosti elaborata

Priloge pobude